Tiga (3) Idea Terbaik Bulan Oktober 2015

Tahniah diucapkan kepada tiga (3) idea terbaik bagi bulan Oktober 2015.
1. Sr. Dr. Khairul Nizam Abdul Maulud, Institut Perubahan Iklim (IPI)
IDEA : Pengurusan Infrastuktur melalui WebGIS
2. Puan Rofizah Binti Mohammad @ Mohammad Noor , Pusat Pengajian Sains Matematik
IDEA : Khidmat Pakar Peningkatan Kemahiran Diri Masyarakat
3. Cik Low May May , Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (FSSK)
IDEA : Menaiktarafkan Kemudahan di UKM Agar Menjadi Lebih Mesra Pelajar OKU.